Category

Okategoriserade

Miljöarbetet fortsätter!

By | Okategoriserade | No Comments

Vi fortsätter vårt miljöarbete. Bilden ovan visar det nya LSS-boendet på Ström som har fått bergvärmepump, FTX-ventilationsaggregat och solcellspaneler på taket motsvarande 14 kW.

Under 2017 påbörjade vi som bekant bygget av lägenheter vid Stallarna på Ström, och där blir det också enbart förnyelsebara energikällor såsom bergvärmepump och solcellspaneler på totalt 40 kW.

I den nya förskolan i Ryrsjön har vi minskat värmekostnaderna med 80 % med hjälp av bergvärmepump. Där installerade vi också FTX-ventilationsaggregat, liksom solcellspaneler motsvarande 16 kW.

HVB-hemmet Klostret på Lödöse Varv fick förra året en luft/vatten-värmepump som minskar värmekostnaderna med 50-70 %. Även här installerade vi FTX-aggregat.

Vad innebär den nya dataskyddsförordningen?

By | Okategoriserade | No Comments

Än så länge är det den nationella personuppgiftslagen, PUL, som reglerar hur personuppgifter i register och liknande får hanteras. Från och med slutet av maj 2018 ersätts den med en ny EU-förordning, dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation – förkortat GDPR), som ger enskilda individer stärkt rätt till informationen om dem själva.
Kortfattat skall vi som hyresvärd inte ha uppgifter som vi inte har anledning att ha om personer. Rykten har gått att personer har rätt att ”bli glömda”. Enskilda kan begära att få sina personuppgifter raderade som inte fyller någon funktion. Det innebär att vi som fastighetsbolag har rätt att ha uppgifter för att vi skall kunna bedriva fastighetsförvaltning. Vi kommer för tydligheten att skriva om bostadshyresavtalen för att klargöra våra registrerade uppgifter.
För AB EdetHus blir det viktigt att vara transparent om hur vi behandlar kundernas data och det blir också viktigt att vi begär samtycke till att samla in persondata så som telefonnummer, personnummer med mera. Det här innebär också att organisationer som har hand om persondata får ett utökat ansvar och bevisbördan för att rättfärdiga behandlingen av personuppgifter.
Den nya dataskyddsförordningen ger också enskilda rätt att begära ut de egna personuppgifterna från en organisation, och skärper även den enskildes rätt att göra en anmälan till Datainspektionen om ett företag eller organisation har agerat i strid mot lagen.
För oss som hyresvärd har vi dock inte många personuppgifter. Det kan röra sig om kontaktuppgifter, felanmälanhistoria, kundreskontra och
liknande. AB EdetHus har redan i dag goda rutiner för hanteringen av personuppgifter, men kommer trots det att behöva se över arbetssättet för att det ska stämma överens med den nya lagen. Exempelvis ska det säkerställas på vilket sätt, hur och vem som har tillgång till olika personuppgifter internt, samt vilka rutiner som finns om personuppgifter skall rensas ut då de inte längre är aktuella. Vi gör det i samarbete med ett 10-tal andra allmännyttiga fastighetsbolag i regionen.

 

Vi bygger ut Strömsskolan

By | Okategoriserade | No Comments

Nästa stort projekt framöver för EdetHus är utbyggnaden av Strömsskolan, som är i stort behov av nya klassrum och kontorsytor. Vi bygger paviljonger som ramar in hela skolområdet, där det finns plats för fem klassrum och kontor, som även kan användas permanent. Matsalen byggs också ut för att kunna ta hand om alla nya elever. Moelven har tilldelats det byggprojektet, som ska stå klart till höstterminen 2018. Vi behöver också göra något åt skolgårdsmiljön. Där har företaget Nordkonsult ritat på ett förslag, som delvis bygger på elevernas önskemål.

Ny förskola i Ryrsjön

By | Okategoriserade | No Comments

Den 17 maj invigs Ryrsjöns nya förskola, som varit efterlängtad. Kommunen fortsätter växa, bland annat i Ryrsjöområdet i Göta där nya villor byggs på löpande band. Därför behövdes bland annat fler förskoleplatser i Ryrsjön. Under 2017 började EdetHus bygget av en helt ny förskola, granne med skogen men nära bostadsområdet. Fyra förskoleavdelningar blev det, med mottagningskök. Här fick även verksamheten själva vara delaktiga i processen, vilket innebär att de fick stora möjligheter att påverka.

Äntligen nytt LSS-boende på Ström

By | Okategoriserade | No Comments

Lilla Edets kommun har brist på LSS-boenden, vilket gör att exempelvis unga vuxna med funktionshinder tvingas bo kvar hemma istället för att kunna leva ett mer självständigt liv. Därför var vi glada att under sommaren 2017 kunna ta det första spadtaget för ett nytt LSS-boende på Ström. Det nya boendet är nu färdigt, och rymmer sex separata lägenheter och gemensamhetslokaler.

Stallarna växer fram

By | Okategoriserade | No Comments

Arbetet med Stallarna har kommit mer än halvvägs. I början av februari hade vi taklagsfest, då vi bjöd alla byggjobbarna på smörgåstårta. I november beräknas byggnationen vara färdig, med mestadels tvåor och treor men även några fyror. En förrådsbyggnad med tillvarataget tegel från de gamla Stallarna blir det också. Alla lägenheterna är förbokade.

 

 

EdetHus med i SABO:s VD-råd

By | Okategoriserade | No Comments

EdetHus VD Lars Wijkmark kommer de närmaste två åren framöver att sitta med i SABO:s VD-råd (SABO är allmännyttans riksorganisation). Rådet består av vd:ar i olika bostadsföretag, och arbetar rådgivande gentemot SABOs vd och driver utvecklingsfrågor. Lars Wijkmark ska bland annat syssla med att reformera hyressättningssystemet, som han upplever som både stelbent och krångligt.

– Ett spännande uppdrag, som jag ser mycket fram emot, säger Lars Wijkmark.

Planansökan för Lödöse Varv

By | Okategoriserade | No Comments

Nu lämnar EdetHus AB in ansökan om plantillstånd för Lödöse Varv. En anledning är de statliga bidragen för marksanering. Regeringen vill uppmuntra bostadsbyggandet, och har därför gett möjlighet att bygga även på mark som idag är förorenad. Man har avsatt 200 miljoner kronor per årligen för detta. Naturvårdsverket beviljar stöd löpande, som täcker merparten av saneringskostnaderna. Men; man kan bara få bidraget om man bygger bostäder på marken och kan visa att man påbörjat ett detaljplanarbete.
– Allt detta tar tid, och därför vill vi börja nu, för att ha alla tillstånd och vara redo när nästa högkonjunktur kommer, säger VD Lars Wijkmark.
Lars Wijkmark räknar med att det dröjer mellan fem till åtta år innan man kan påbörja byggnation på Lödöse Varv.
– Varvsområdet har ett helt unikt, marint läge. Därför tycker jag vi ska ta chansen att också bygga något helt unikt där i bostadsväg. Själv inspireras jag av stadsdelen Jakriborg utanför Lund, med blandad arkitektur som för tankarna till både medeltid och städer i Danmark, Tyskland och Nederländerna.
Varvsområdet kommer också att omfatta industrimark, med möjlighet för olika verksamheter. Och när det gäller planarbetet, tänker EdetHus arbeta lite annorlunda denna gång. Istället för att jobba tillsammans med kommunens konsulter, kommer man att själva anlita konsulter och sedan stämma av med kommunen.
– På det viset blir planarbetet smidigare och snabbare.