Category

Okategoriserade

Ny fastighetschef!

By | Okategoriserade | No Comments

EdetHus har sedan i höstas en ny fastighetschef, i form av Magnus Caspersson. Han bor i Kungälv med sin familj och har jobbat med fastigheter i mer än 20 år. Som fastighetschef kommer han att ha många strängar på sin lyra: Exempelvis projektledning för om-, till- och nybyggnation, projektering, upphandlingar och förstudier. Han har även personal- och budgetansvar för underhållsgruppen, och sitter med i ledningsgruppen.

  • Det bästa med jobbet är att det är så allsidigt, att jag får jobba med allt inom fastighet och göra många olika saker, säger Magnus Caspersson själv.

Vi önskar honom varmt välkommen till EdetHus AB!

Nu har vi bytt namn!

By | Okategoriserade | No Comments

Den 13 oktober bytte vi namn till AB Edethus. Alla leverantörer skall ställa fakturorna till AB Edethus. Namnändringen kommer för gemene man inte märkas förrän den 1 december då det kommer synas på skyltar, bilar, kläder med mera. 

Lite bakgrund, för den nyfikne:

Det började 1971, när Lilla Edets kommun såg dagens ljus i samband med den stora kommunsammanslagningen. Samma år bildas Stiftelsen Edet Hus ur kommundelarnas gamla bostadsstiftelser.

1980 uppstår bolaget Leihab, vilket står för Lilla Edets Industri och Hantverks AB. Tio år senare slås Stiftelsen Edet Hus och Nya Göta Bruk ihop med Leihab, som byter namn till Leifab. Ett år senare, 1991, går kommunens fastigheter över i Leifabs ägande och förvaltning. Ytterligare ett år senare tar Leifab även över kommunens tekniska förvaltning, och 1993 säljs kommunens skogar till Leifab.

2016 lämnar Leifab kommunens tekniska förvaltning som övergår till externa entreprenörer, och 2017 sluts cirkeln: Lilla Edets Industri och Fastighets AB byter namn till AB EdetHus!

Bostadsbyggandet är i full gång

By | Okategoriserade | No Comments

På Sadelmakare gården (Stallet) är byggnationen i full gång och det kommer att bli tre huskroppar med totalt 40 lägenheter med loftgångar, mest tvåor och treor men även några fyror. Bostäderna beräknas bli klara under hösten 2018, och ett tjugotal lägenheter är redan uthyrda.

På Ström blir det även ett nytt LSS-boende. Detta är efterlängtat för många funktionshindrade i vår kommun, som hittills har fått bo kvar hemma trots att de är vuxna, eller söka boende i andra kommuner eftersom Lilla Edet haft brist på platser. Nu ska det bli ändring på detta, och till våren blir lägenheterna klara.

 

 

Nytt på lokal-fronten

By | Okategoriserade | No Comments

Tremeco har nyligen flyttat in i sina nya lokaler vid Göteborgs Betongborrning, och deras gamla lokaler tas över av Göteborgs Ventilservice. Vår egen verkstad flyttar i sin tur in i Ventilservices gamla lokaler, vilket innebär att Designed Chemistry kan utöka sina lokalytor.

Fönsterfabriken, som tidigare låg vid Hercules-byn, flyttar till Lödöse varv. Där får de en enda större lokal istället för de tre mindre som de hade tidigare, vilket förbättrar hela deras logistik.

Solverkstaden, som tillverkat solfångare vid Hercules-byn, lägger ner sin verksamhet vilket innebär att deras lokaler nu blir lediga.

Från juni har vi 300 kvadratmeter industrilokal ledigt.

Vi har även sålt en industritomt i Göta till Lilla Edet-företaget Rivteam Entreprenad AB, som behöver en större och mer ändamålsenlig lokal med plats för maskiner. Rivteam Entreprenad är dessutom det företag i Fyrbodal med omnejd som växer mest, enligt Almis Tillväxtliga!

 

 

 

Duktiga på energieffektivisering

By | Okategoriserade | No Comments

Lilla Edets kommun är bra på energieffektivisering i sina fastigheter, tack vare att Edethus jobbar hårt med detta. Sedan 2004 har energiförbrukningen i fastigheter per invånare minskat med 16 procent i Lilla Edet.

Det är fastighetsenergiföretaget Near4You som rankat landets olika kommuner utifrån hur mycket energi kommunens fastigheter förbrukar per invånare. Lilla Edets kommun ligger bra till med sin minskning på 16 procent – motsvarande siffra för hela landet är 12 procent.

– Vi jobbar ju ganska omfattande med energieffektivisering, ända sedan år 2000 när vi började byta ut de fossila bränslena, berättar Bo Edh, fastighetsförvaltare på AB Edethus.

Man började med att byta ut oljepannor mot pelletspannor, och i samband med detta monterades solfångare som kunde sköta varmvattenuppvärmningen. På senare år har Edethus investerat i en större solenergianläggning på Lindkullen, vilket ger betydande energibesparing eftersom kommunens centralkök ligger där. Dessa solceller sänker elkostnaden med minst 15 procent per år.

Edethus byter också kontinuerligt ut ventilationssystemen till mer energieffektiva varianter, dessutom försöker man göra sig av med all direktverkande el som uppvärmningskälla. Solrosens förskola har ersatt sin direktverkande el med fjärrvärme, likaså Lindkullens.

– Att energiövervakningen är datoriserad gör ju att vi kan bevaka energiåtgången på ett helt annat sätt. På så vis reglerar vi enkelt temperaturen i olika lokaler, ser till att uppvärmning, ventilation och teknisk utrustning inte går i onödan, berättar Bo Edh.

Sist ut för datoriserad övervakning är Strömskolan, och det blir färdigt vid årsskiftet.