Category

Okategoriserade

Vi bygger ut Strömsskolan

By | Okategoriserade | No Comments

Nästa stort projekt framöver för EdetHus är utbyggnaden av Strömsskolan, som är i stort behov av nya klassrum och kontorsytor. Vi bygger paviljonger som ramar in hela skolområdet, där det finns plats för fem klassrum och kontor, som även kan användas permanent. Matsalen byggs också ut för att kunna ta hand om alla nya elever. Moelven har tilldelats det byggprojektet, som ska stå klart till höstterminen 2018. Vi behöver också göra något åt skolgårdsmiljön. Där har företaget Nordkonsult ritat på ett förslag, som delvis bygger på elevernas önskemål.

Ny förskola i Ryrsjön

By | Okategoriserade | No Comments

Den 17 maj invigs Ryrsjöns nya förskola, som varit efterlängtad. Kommunen fortsätter växa, bland annat i Ryrsjöområdet i Göta där nya villor byggs på löpande band. Därför behövdes bland annat fler förskoleplatser i Ryrsjön. Under 2017 började EdetHus bygget av en helt ny förskola, granne med skogen men nära bostadsområdet. Fyra förskoleavdelningar blev det, med mottagningskök. Här fick även verksamheten själva vara delaktiga i processen, vilket innebär att de fick stora möjligheter att påverka.

Äntligen nytt LSS-boende på Ström

By | Okategoriserade | No Comments

Lilla Edets kommun har brist på LSS-boenden, vilket gör att exempelvis unga vuxna med funktionshinder tvingas bo kvar hemma istället för att kunna leva ett mer självständigt liv. Därför var vi glada att under sommaren 2017 kunna ta det första spadtaget för ett nytt LSS-boende på Ström. Det nya boendet är nu färdigt, och rymmer sex separata lägenheter och gemensamhetslokaler.

Sadelmakaregården växer fram

By | Okategoriserade | No Comments

Arbetet med Sadelmakaregården på Ström har kommit mer än halvvägs. I början av februari hade vi taklagsfest, då vi bjöd alla byggjobbarna på smörgåstårta. I november beräknas byggnationen vara färdig, med mestadels tvåor och treor men även några fyror. En förrådsbyggnad i tegel i samma stil som de gamla Stallarna blir det också. Alla lägenheterna är förbokade.

 

 

EdetHus med i SABO:s VD-råd

By | Okategoriserade | No Comments

EdetHus VD Lars Wijkmark kommer de närmaste två åren framöver att sitta med i SABO:s VD-råd (SABO är allmännyttans riksorganisation). Rådet består av vd:ar i olika bostadsföretag, och arbetar rådgivande gentemot SABOs vd och driver utvecklingsfrågor. Lars Wijkmark ska bland annat syssla med att reformera hyressättningssystemet, som han upplever som både stelbent och krångligt.

– Ett spännande uppdrag, som jag ser mycket fram emot, säger Lars Wijkmark.

Planansökan för Lödöse Varv

By | Okategoriserade | No Comments

Nu lämnar EdetHus AB in ansökan om plantillstånd för Lödöse Varv. En anledning är de statliga bidragen för marksanering. Regeringen vill uppmuntra bostadsbyggandet, och har därför gett möjlighet att bygga även på mark som idag är förorenad. Man har avsatt 200 miljoner kronor per årligen för detta. Naturvårdsverket beviljar stöd löpande, som täcker merparten av saneringskostnaderna. Men; man kan bara få bidraget om man bygger bostäder på marken och kan visa att man påbörjat ett detaljplanarbete.
– Allt detta tar tid, och därför vill vi börja nu, för att ha alla tillstånd och vara redo när nästa högkonjunktur kommer, säger VD Lars Wijkmark.
Lars Wijkmark räknar med att det dröjer mellan fem till åtta år innan man kan påbörja byggnation på Lödöse Varv.
– Varvsområdet har ett helt unikt, marint läge. Därför tycker jag vi ska ta chansen att också bygga något helt unikt där i bostadsväg. Själv inspireras jag av stadsdelen Jakriborg utanför Lund, med blandad arkitektur som för tankarna till både medeltid och städer i Danmark, Tyskland och Nederländerna.
Varvsområdet kommer också att omfatta industrimark, med möjlighet för olika verksamheter. Och när det gäller planarbetet, tänker EdetHus arbeta lite annorlunda denna gång. Istället för att jobba tillsammans med kommunens konsulter, kommer man att själva anlita konsulter och sedan stämma av med kommunen.
– På det viset blir planarbetet smidigare och snabbare.

Ny fastighetschef!

By | Okategoriserade | No Comments

EdetHus har sedan i höstas en ny fastighetschef, i form av Magnus Caspersson. Han bor i Kungälv med sin familj och har jobbat med fastigheter i mer än 20 år. Som fastighetschef kommer han att ha många strängar på sin lyra: Exempelvis projektledning för om-, till- och nybyggnation, projektering, upphandlingar och förstudier. Han har även personal- och budgetansvar för underhållsgruppen, och sitter med i ledningsgruppen.

  • Det bästa med jobbet är att det är så allsidigt, att jag får jobba med allt inom fastighet och göra många olika saker, säger Magnus Caspersson själv.

Vi önskar honom varmt välkommen till EdetHus AB!

Nu har vi bytt namn!

By | Okategoriserade | No Comments

Den 13 oktober bytte vi namn till AB Edethus. Alla leverantörer skall ställa fakturorna till AB Edethus. Namnändringen kommer för gemene man inte märkas förrän den 1 december då det kommer synas på skyltar, bilar, kläder med mera. 

Lite bakgrund, för den nyfikne:

Det började 1971, när Lilla Edets kommun såg dagens ljus i samband med den stora kommunsammanslagningen. Samma år bildas Stiftelsen Edet Hus ur kommundelarnas gamla bostadsstiftelser.

1980 uppstår bolaget Leihab, vilket står för Lilla Edets Industri och Hantverks AB. Tio år senare slås Stiftelsen Edet Hus och Nya Göta Bruk ihop med Leihab, som byter namn till Leifab. Ett år senare, 1991, går kommunens fastigheter över i Leifabs ägande och förvaltning. Ytterligare ett år senare tar Leifab även över kommunens tekniska förvaltning, och 1993 säljs kommunens skogar till Leifab.

2016 lämnar Leifab kommunens tekniska förvaltning som övergår till externa entreprenörer, och 2017 sluts cirkeln: Lilla Edets Industri och Fastighets AB byter namn till AB EdetHus!