Kvalitetspolicy

AB Edethus kvalitetsarbete ska styras med hjälp av ett integrerat ledningssystem för verksamhetsstyrning, ledningssystemet ska omfatta kvalitet, miljö samt arbetsmiljö. Vårt bolag har valt FR 2000.

  • Ledningssystemet ska vara långsiktigt, ha mätbara mål och rutiner som är enkla att använda.
  • Ledningssystemet ger också kunskap om hur vår verksamhet fungerar, hur vi är beroende av varandra samt ger alla möjlighet att göra rätt.
  • Kvalitetsarbetet ska kännetecknas av ständiga förbättringar, som genom hela bolagets engagemang ger lyckat resultat och nöjda kunder.
  • Kvalitetsarbetet ger oss också möjlighet att förstärka förtroendet hos hyresgäster, leverantörer och kommuninnevånare.