LSS-boenden

Hamngatan

LSS-boende för fem brukare, som hyrs av Solhaga By.

Prässebäck

LSS-boende för sex brukare, som hyrs av Lilla Edets kommun.

Trädvägen

LSS-boende för fem brukare, som hyrs av Solhaga By.

Ängshöken

LSS-boende för sex brukare, som hyrs av Lilla Edets kommun.