Djurhår i tvättmaskinen

By | Okategoriserade | No Comments

I våra tvättstugor är det en del problem med djurhår i maskinerna, vilket orsakar problem för våra hyresgäster. Har man husdjur hemma, bör man ta bort djurhåren så gott det går innan man lägger sina kläder etc i maskinen, exempelvis med hjälp av en Magic Pet Hair Remover eller liknande. Dessutom kan man behöva använda tvättbollar som tar bort hår och päls från maskinen. En av våra hyresgäster med hund tipsar också om att torka ur tvätt-trumman med en fuktig trasa efter tvätt, och sedan köra en tom maskin. Då slipper nästa hyresgäst få pälshår i sin tvätt.

Våra husdjur är många gånger människans bästa vän, men vi vill uppmana hyresgäster med husdjur att visa hänsyn mot sina grannar!

Hund, Katt, Husdjur, Djur, Vänner

Öppet Hus och information från Lilla Edet Bryggeri

By | Okategoriserade | No Comments

Lilla Edet Bryggeri ska flytta in i EdetHus lokaler i gamla brandstationen. Där kommer man dels att  fortsätta brygga hantverksöl, men också driva smakpub liksom erbjuda ölprovning och bryggerivisningar.

Ett roligt, innovativt och välkommet bidrag till utvecklingen av Lilla Edets centrum, tycker vi på EdetHus!

Bryggarna Annette Pålsson och Torbjörn Wollrath har dock stor förståelse för att grannar till bryggeriets nya lokaler kanske har frågor och funderingar över vad denna nya verksamhet ska innebära, och därför kommer här lite information, tillsammans med en inbjudan till Öppet Hus på Lilla Edets Bryggeri:

Kära grannar – Välkomna till Lilla Edet Mikro-bryggeri på Göteborgsvägen 90 i Herkulesområdet fredagen den 8 nov mellan 11:00-12:00!

Lilla Edet Bryggeri har beviljats bygglov 5/11 av en enig byggnadsnämnd för att flytta verksamheten till gamla brandstationen i Lilla Edet. Det kan vara lite svårt för er grannar att veta hur verksamheten ska bedrivas. I detta informationsblad tänkte vi kort förklara hur bryggeriprocessen går till samt bjuda in er till öppet hus fredagen den 8 november i våra nuvarande lokaler så ni kan se hur ett mikrobryggeri fungerar. Ett alternativt datum är torsdagen 21/11 hela dagen, tidsbokning behövs då bryggeriet är litet och platsen begränsad. Vi har heltidsjobb vid sidan om och detta är en bisyssla för att vi tycker det är kul men ni är hjärtligt välkomna att besöka oss. Dessvärre kan vi endast dessa tider. Gratis transport kan också ordnas från centrum för den som har svårt att ta sig dit, för bokning av tid och transport ring eller skicka sms 0709 35 93 00. Visningen tar ca 30 min inkl. frågestund. Vi bjuder också på vår lättöl och förklarar processen för att skapa denna klassiska och underbara svenska dryck!

Vad innebär tillverkning av hantverksöl?

 • För att brygga öl används vatten, jäst, malt (korn, vete, havre) och en krydda (humle). Alltså samma ingredienser som en bagare använder i sitt bageri.
 • Vi brygger öl var tredje vecka mellan 7:00-16:00 som regel måndag till onsdag, blandningen av malt och vatten värms upp och silas, den kvarvarande vätskan kokas i en timme tillsammans med humle.
 • Efter koket kyls ölen ner och jäser i slutna jäskar i 2-3 veckor och under den tiden gör vi som bryggare inte mer än att leverera ut våra varor till Systembolaget en gång per vecka, eller våra lättöl till Boströms affär.
 • Inleveranser till bryggeriet sker en gång per kvartal då våra maltpallar och flaskor kommer. Detta sker på 
dagtid och tar max en timma i anspråk.

 

 • Vad innebär en smakpub?
  • Skillnaden mellan en smakpub och en vanlig pub är att vi endast kommer att servera smakprover a 15 cl öl per glas. Vårt blivande alkoholtillstånd är klassat så, och det passar oss perfekt. Vi kommer inte att tillåta någon fylla i vår smakpub – här ska finsmakare träffas en stund och trivas!
  • Smakpuben kommer inte att ha öppet varje dag utan vår plan är att ha en after work för allmänheten en fredag per månad mellan ca 16:00-19:00. Vi har 2 fina toaletter i lokalen som kan nyttjas om behovet uppstår så att ingen urinerar utanför.
  • Smakpuben kommer att ha ett bryggerigille där man söker medlemskap och får chansen att prova våra nya ölsorter som en smakpanel och dessa gillen kommer att ske 1 gång per månad mellan ca 13:00-17:00.
  • Privatpersoner och företag kan boka bryggerivisningar och ölprovning, även detta kommer att ske företrädesvis dagtid eller tidig kväll. Smakpuben kommer inte att ha något tillagningskök.

Hoppas denna information ger lite klarhet i eventuella funderingar, har ni ytterligare frågor så tveka inte att kontakta oss antingen via mobil eller mail! Vi hoppas vi ska bidra till ett trivsamt och varierat inslag i Lilla Edet och centrum.

Med vänlig hälsning

Anette Pålsson 0709-35 93 10 Torbjörn Wellrath 0709-35 93 00

Mail till info@lillaedetbryggeri.com

Läs mer om oss på lillaedetbryggeri.com

Lars Wijkmark tackar för sig i Allmännyttans VD-råd

By | Okategoriserade | No Comments

”Mycket spännande”, tycker EdetHus VD Lars Wijkmark om sin insats i Allmännyttans VD-råd, där han fått möjlighet att påverka, dela erfarenheter och hämta hem nya kunskaper. 

Under de senaste två åren har EdetHus VD Lars Wijkmark suttit med i Sveriges Allmännyttas VD-råd. Sveriges Allmännytta är allmännyttans riksorganisation, och rådet består av tolv VD:ar från olika bostadsföretag runt om i landet som byts ut vartannat år. Tillsammans med Sveriges Allmännyttas egen VD driver man utvecklingsfrågor, svarar på remisser och gör studiebesök, bland annat.

–      Det har varit två väldigt intressanta år, och extra roligt att ett bolag från en så liten kommun som Lilla Edet fått möjligheten att få vara med, konstaterar Lars Wijkmark.

En gång i månaden (utom under sommarmånaderna) har VD-rådet träffats i Stockholm, där man ägnat mycket tid åt att hantera och besvara remisser i bostadsfrågor som rör allt från sophantering till energiskatter. En fråga som behandlades mynnade ut i en ny lag från 1 oktober, när det gäller andrahandsuthyrning:

–      Nu kan man bli vräkt utan förvarning om man utan lov hyr ut i andra hand. Om man dessutom säljer eller köper ett andrahandskontrakt, riskerar man fängelse. Vi är mycket nöjda med den lagskärpningen.

En stor och viktig fråga inom Allmännyttan är bostadsförsörjningen och de höga byggpriserna. För att underlätta för sina medlemsföretag har Sveriges Allmännytta tagit fram en serie nyckelfärdiga hus till ett fast pris som ligger cirka tjugofem procent under marknadspris. Husen kallas Kombohus och finns i flera olika utföranden, från hela kvarter till mindre kompletteringshus. Husen upphandlas antingen via ramavtal eller med hjälp av ett särskilt upphandlingsstöd.

–      Vi har också varit i Strömstad och tittat på deras modell, där man istället för att ha kravlistor på hundratals sidor till byggföretagen nöjer sig med några få sidor av grundläggande krav. Då får entreprenören större frihet att använda egna processer och koncept, vilket gör byggandet billigare. Och beställaren slipper en massa krångligt projekteringsarbete.

Att dela erfarenheter och kunskaper med kollegor från rikets alla hörn har varit berikande och roligt, tycker Lars Wijkmark. Behoven för allmännyttan ser väldigt olika ut, beroende på var i landet man verkar.  Malmö har helt andra utmaningar är Bengtsfors, till exempel.

–      Jag har lärt mig en hel del och fått nya perspektiv, men också fått möjlighet att dela med mig av de erfarenheter jag samlat på mig efter trettiofem år i den här branschen. Vi kunde bland annat hjälpas åt när GDPR skulle införas, genom att vi delade upp arbetet mellan oss, som vi sedan sammanställde till en gemensam GDPR-policy för de medlemsföretag som satt i VD-rådet. Vi som suttit med i VD-rådet de här två åren har lärt känna varandra rätt väl, och det är roligt att kunna fortsätta ha kontakt för att utbyta idéer och erfarenheter.

(Bild nedan: Kombohus i Smygehamn, ett av Allmännyttans nyckelfärdiga hus som kommunala bostadsföretag kan upphandla)

Rökförbud för nya hyresgäster

By | Okategoriserade | No Comments

Rökförbudet är som bekant redan verklighet i våra nyproducerade lägenheter. Men vi vill också påminna om att  förbudet även gäller alla nya kontrakt som skrivs efter den första juli, enligt ett beslut i EdetHus styrelse. Förbudet gäller, förutom själva lägenheten och i byggnaden, även i byggnadens omedelbara närhet så som balkonger, uteplatser med mera. Däremot omfattas inte nuvarande hyresgäster av förbudet.

– Det kan tyckas konstigt och orättvist, vilket jag har förståelse för. Men rent juridiskt är det idag mycket svårt för oss att införa ett sådant förbud för nuvarande hyresgäster. Det skulle nämligen kunna ses som en ”oskälig hyresvillkorsändring” eftersom det här kravet inte fanns när dessa hyresgäster skrev kontrakt, säger EdetHus VD Lars Wijkmark.

Däremot är EdetHus ambition att på sikt ska bli ett helt rökfritt bostadsföretag, med tanke på rökningens skadeverkningar, menar Wijkmark.

– Det vanligaste klagomålet EdetHus får handlar faktiskt om rökning, dessutom kostar det mycket pengar för oss att sanera lägenheter där hyresgäster rökt. Lagstiftningen på det här området blir ju även den alltmer restriktiv, så i framtiden kommer den här typen av rökförbud troligen att lagstiftas i bostadshus så som redan skett på bland annat restauranger och uteserveringar.

Bryter man mot det nya rökförbudet, kan man bli ersättningsskyldig men i vissa fall även uppsagd.

– Det beror på omfattningen. Även ”gamla” hyresgäster kan naturligtvis bli ersättningsskyldiga om man rökt såpass mycket att lägenheten behöver saneras. Likaså kan det bli fråga om uppsägning om man rökt på ett sätt som påverkar grannars boendemiljö negativt. Det får man bedöma från fall till fall, säger Lars Wijkmark.

Tremeco går som tåget med senaste tekniken

By | Okategoriserade | No Comments

Verkstadsföretaget Tremeco har fullt upp, även om lågkonjunkturen till viss del börjat märkas. Man skulle kunna växa ännu mer om man bara hittade personal, menar VD Stefan Göransson.

I den stora maskinhallen är det ljust och fräscht, för att använda en inredningsklyscha. Men ljudnivån är hög, och all personal har hörselskydd. Längs ena långsidan i lokalen står stora maskiner som hämtade från en science fiction-film. Och ja, det är hypermoderna maskiner med den senaste tekniken, där man i princip stoppar in en bit metall som sedan svarvas och fräses och ut kommer en färdig produkt. Mycket av det man tillverkar här används sedan i mycket kostsamma och komplicerade processer och system hos kunderna, så kvaliteten är oerhört viktig.

– Vi är duktiga på att ta till oss ny teknik och använda den på bästa sätt, säger Stefan Göransson, VD på Tremeco.

Han gick verkstadsteknisk på gymnasiet och har sedan dess jobbat inom verkstadsindustrin, de senaste tjugo åren som egen företagare. 2004 startade han Tremeco, som arbetar med legotillverkning av finmekaniska produkter i de flesta material som plast, aluminium, stål, rostfritt men även titan och hastelloy. Kunder är bland andra läkemedelsindustrin, men man tillverkar exempelvis även delar till gasturbiner åt Siemens liksom till laserskärmaskiner. Eftersom det är avancerade tillverkningsmaskiner krävs också ritningar, konstruktioner, programmering och beredning inför tillverkningen. Här kommer eventuella fördomar på skam när det gäller ”enkla verkstadsjobb”. De jobben har försvunnit i rekordfart med den tekniska utvecklingen, menar Stefan Göransson. De enformiga, smutsiga och tunga arbetsmomenten har även Tremeco rationaliserat bort med hjälp av robotar, och istället har man som sagt tagit över konstruktörsrollen från andra yrkeskategorier.

– Men politikerna har inte hängt med i den snabba utvecklingen, det känns inte som om de har någon koll på industrins villkor. Idag är det kvalificerade tekniker som behövs, och det finns inte rätt utbildningar för detta. Problemet är att skolorna inte har råd att investera i den typen av avancerade maskiner som vi har. En lösning skulle kunna vara att vi som företag står för utbildningen här på plats, men då måste det finansieras.

Än så länge klarar sig Tremeco bra. Mycket bra, till och med. Företaget har växt stadigt sedan 2004, och till slut blev de befintliga lokalerna för små. EdetHus AB byggde nytt åt dem, och 2017 kunde man flytta in i splitter nya, funktionella lokaler granne med Göteborgs Betongborrning i Göta. Därmed gick man från 800 kvadratmeter till 2 000.

– Det är verkligen fantastiska lokaler, med konferensrum och de kontorslokaler vi behöver. Perfekt logistikläge invid 45:an också, mellan Trollhättan och Göteborg. Och själva industrilokalen är så pass stor att vi skulle kunna utöka och fördubbla vår omsättning.

Framtidsutsikterna är nämligen goda, eftersom man verkar i en bransch som inte är jättekänslig för konjunktursvängningar, även om man naturligtvis påverkas till viss del. Avmattningen märks främst när det gäller Tremecos kunder inom bilindustrin, och Stefan Göransson konstaterar att de följer konjunkturutvecklingen noga. Samtidigt väntar andra projekt framöver, där man kan behöva nyanställa.

– Så länge vi kan hålla jämna steg med teknikutvecklingen och kan hitta rätt folk, kommer vi att klara oss bra. Att jobba med detta är verkligen både roligt och spännande, särskilt om man gillar ny teknik.

 

Boksläppsfest för Artscape Saga!

By | Okategoriserade | No Comments

Nu har boken ARTSCAPE SAGA landat hos oss i Lilla Edet. Det vill vi fira tillsammans med dig på en boksläppsfest! Lördag 19 oktober är du välkommen till biblioteket, där det bland annat bjuds på målarvägg för barn, fotoutställning, utlottning av boken och såklart bubbel och snacks. Och vi på EdetHus kommer självklart att vara på plats!

Under tre sommarveckor genomförde Artscape det hittills största skandinaviska projektet inom gatukonst någonsin. De bjöd in svenska och internationella konstnärer att skapa storskaliga väggmålningar runt om i vår region, samtliga inspirerade av klassiska folksagor.

Folksagor och konstverk samlade i en bok

Konstverken som skapades under projektet och folksagorna som inspirerat dem har nu förevigats i en tryckt bok. Boken innehåller folksagorna illustrerade med foton av de tillhörande konstverken – en 113 sidor lång litterär och konstnärlig resa genom världens många olika uttryck och kulturer.

Välkommen till boksläppsfest

Lördag 19 oktober mellan klockan 11-13 är du välkommen till biblioteket för att fira. Du får lyssna till fastighetsägarna och ansvariga i kommunen för projektet berätta om sina tankar kring arbetet och resultatet.

Det blir även graffittivägg för barnen där alla som deltar får en liten gåva, en klottervägg för vuxna att skriva ner sina egna tankar om projektet, fotoutställning med alla 34 konstverk från projektet. Missa inte heller chansen att vinna ditt alldeles egna exemplar av boken!

Hållpunkter under dagen

 • Kl. 11. Dörrarna öppnas
 • Kl. 11:45 Öppningstal av Anna Svensson, kultursamordnare
 • Kl. 12 Agneta Johansson EdetHus AB, Ole Kelleby/Kellebys fastigheter och Anna Svensson, kultursamordnare berättar och pratar om projektet i sin helhet. Möjlighet att ställa frågor.
 • Kl. 12.30 Utlottning av 20 böcker till alla besökare
 • Kl. 13 Guidning av Michelle Winkel till väggmålningarna

Guidad tur

Festen avslutas med en guidad vandring med Michelle Winkel som berättar om målningarna och dess folksagor. Tänk på att ta med dig varma kläder och eventuellt ett paraply om du vill följa med på guidningen. Det är ett begränsat antal platser, säkra din plats genom att anmäla dig vi länken, anmälan.

Varmt välkomna!

Om att mata fåglar

By | Okategoriserade | No Comments

Nu gör hösten sitt intåg, och då brukar fågelmatare och fågelbord plockas fram. Något som är en mycket behjärtansvärd insats för våra bevingade vänner under vinterhalvåret, när kylan gör att de får svårt att hitta mat. Men när det gäller flerbostadshus kan detta tyvärr ställa till en hel del problem. Matar man fåglar från sin balkong eller uteplats, är risken stor att fåglarna blir närgångna och uträttar sina behov, smutsar ner markiser, orsakar skador och skapar olägenheter för grannarna. Dessutom lockar de till sig råttor och möss, och större fåglar.

Hyresgäster får inte använda sin bostad på sådant sätt att störningar uppkommer för grannarna, och alla ska dessutom iaktta sundhet, ordning och gott skick i och utanför huset. Därför vill EdetHus uppmana våra hyresgäster att undvika att mata fåglar på egen hand.

– Har man ändå en önskan om att hjälpa våra småfåglar, kan man kontakta oss, så kanske vi kan sätta upp en fågelmatare en bit från huset. För oss är det viktigt att detta görs på rätt sätt, så att det inte skräpar ner i onödan och att det inte lockar dit större fåglar – det är i första hand småfåglarna som behöver hjälp under vintern, säger Raimo Proos, som är ansvarig för fastighetsservice på EdetHus.

Raimo Proos nås på telefon 0520-49 41 04 eller e-post raimo.proos@edethus.se

Nystart för Verdandi

By | Okategoriserade | No Comments

– Det här är det roligaste jag varit med om på tolv år, utbrister Ann Prytz, butiksansvarig på Verdandis second hand i Lilla Edet. I lördags slog man upp portarna till sina nya lokaler i centrumhuset, och det blev en välbesökt invigning. Men ännu har de inte hunnit få ordning på allt sedan flytten från gamla brandstationens lokaler.

– Vi har massor med kläder som ska packas upp, tavlor och böcker. Och då har vi ändå jobbat tolv timmar om dagen sedan vi fick nycklarna förra måndagen.

Ann Prytz entusiasm och stolthet är inte att ta miste på. Hon visar runt i de fräscha, vitmålade utrymmena, och berättar att EdetHus ordnat ett trinettkök och en kyl i fikarummet.

– Dessutom var personal från EdetHus med i flera dagar dagar och hjälpte oss att bära över alla grejer, de var helt fantastiska. Att få flytta in hit känns som ett sådant lyft, allting är fräscht, läget är toppen och vi får en möjlighet att bygga upp verksamheten på ett bättre sätt. Här har vi till exempel barnhörnan, där borta är allt glas och porslin, böckerna ska vara på ett eget stället precis som kläderna. Det blir lättare att hitta för kunderna och bättre ordning för oss som jobbar här.

Ann Prytz är en av två volontärer som arbetar i second hand-butiken, och utöver dem finns också en anställd. I tolv år har Ann jobbat ideellt för Verdandi, både på Slottscaféet i Strömsparken liksom i den gamla butiken i brandstationen, och nu är hon alltså butiksansvarig.

– Det betyder så mycket att få vara här och göra något meningsfullt för sina medmänniskor, och butiken är verkligen en viktig mötesplats för många Edet-bor. Det finns de som kommit nästan varje dag i flera år, samtidigt som det också är nya som hittar hit. Folk vill ju gärna skänka saker till oss, och vi får in riktigt fina saker ibland. Kläderna är nog de som är mest populära. Du vet; vissa köper nytt som de bara använder några få gånger och sedan skänker bort. Då kan någon annan få glädje av det istället!

Ann Prytz tuggar i sig en banan i farten, för hon har varken ro eller tid att sitta ner – det är så mycket som ska fixas, samtidigt som kunder kommer och går. Men så avbryter hon sig och plockar upp mobilen för att visa butikens nya Facebook-sida. På den kan hon lägga in bilder på nya saker som kommer in till butiken.

– Vi har fått mycket positiv respons sedan vi flyttade hit, och det känns jätteroligt. Jag trivs otroligt bra här, och kommer nog att jobba kvar till den dag jag dör, säger Ann och skrattar.

Fotnot: Lilla Edets Bryggeri blir nya hyresgäster i brandstationen, och EdetHus är i full gång med att anpassa lokalerna för den nya verksamheten. Håll utkik på vår hemsida för kommande reportage därifrån!

Så får du rätt belysning hemma

By | Okategoriserade | No Comments

Nu kommer höstmörkret. Då mer än någonsin påminns vi om hur viktig belysning kan vara för trivseln hemma. Men det finns en hel del att tänka på, och här får du belysningsexpertens bästa tips!

Emma Kruuse är inredningsarkitekt och ljusdesigner på Ljusrum i Stockholm, som bistår både privatpersoner, företag och det offentliga att hitta rätt när det gäller ljussättning. Emmas första råd är att gå igenom rum för rum i hemmet, fundera över vad de olika rummen skall användas till – och sedan förstärka dessa funktioner med hjälp av ljus och kulör.

– Tricket är att tänka bort själva objektet, det vill säga lampan, och fundera istället över vad jag vill med ljuset som kommer ut ur lampan.

Vi börjar med köket, och här begås ofta ett klassiskt misstag, enligt Emma Kruuse:

– Ovanför matbordet blir det gärna dålig belysning. Vi har en tendens att hänga lamporna alldeles för högt, och i brist på avskärmning blir man bländad, särskilt om ljuskällan är för stor. Eller så är själva ljuskällan för svag eller av dålig kvalitet.

Monteringshöjden över bordet måste anpassas till lampans utformning, och lampan får gärna vara dimbar för att kunna reglera ljuset efter behov. Då gäller det att testa att ljuskällan man valt fungerar med den dimmer man har, särskilt när det handlar om LED-ersättningsljuskällor. När det kommer till diskho, arbetsbänk och spis är det funktionsbelysning som gäller. Under skåp sätter man ofta upp ljuslister, och även här kan det bli tokigt:

– Listen sätts ofta i mitten eller för långt in mot väggen, så att man skuggar sig själv med sina händer. Sätt den långt ut istället. Gärna med en list framför så att den inte syns, eller fäll in ljuslisten i skåpsstommarna. Idag är det också vanligt med blankpolerad mörk sten som bänkskiva, vilket gör att ljuspunkterna reflekteras som irriterande prickar. Då kan man testa att sätta en opal plast över ljuslisten, och vinkla den lite inåt.

Förutom köket är vardagsrummet ett av husets mest använda rum, och här kan man tänka i zoner. Golvlampor som är riktbara är jättebra, för de kan riktas mot väggar eller olika objekt så att man får ett indirekt ljus.

– De kan med fördel sättas vid en vägg, så att ljuset kan spilla över väggen eller kanske en fin växt, så att det blir ett vackert skuggspel. Bäst blir det om man varierar det riktade ljuset med andra typer av lampor som mer lyser runt sig själv och lättar upp, som en textil skärm till exempel.

I sovrummet behövs kanske en bra taklampa för att man ska kunna städa ordentligt, och gärna en stämningslampa i fönstret. Läslampan är ett svårt kapitel, tycker Emma Kruuse:

– Riktigt bra sänglampor är en bristvara. Ofta har de för kallt eller stickigt ljus som skapar en stämning som inte är så ”sovrummig”, och som också kan påverka känslan av vakenhet. Inte sällan sitter dioden för långt ut så att man nästan blir bländad. Sänglampor med raster eller lameller är toppen, sådana som man hade på sjuttiotalet.

Badrummet är ett av husets besvärligaste rum, och där är det spegelbelysningen som är boven.

– Inbyggd belysning i badrumsskåp och speglar är inte alltid optimal. För mycket ljus som enbart kommer ovanifrån spegeln kan ge skarpa skuggor i ansiktet, i alla fall om det är riktat ljus, exempelvis från spottar och downlights. Komplettera ljuset ovanifrån med bra ljus på sidorna om spegeln, ungefär som en teaterspegel.

När det gäller hallen kan man leka lite, tycker Emma Kruuse. Som en stor takkrona, eller en perforerad skärm som ger roliga mönster. Vid skorna och kläderna är det viktigt med riktat ljus, gärna lite från sidan så att man inte skuggar sig själv.

Barnens rum, då? Här måste man tänka på barnens ögonhöjd, och att de inte använder så många lampor som vi vuxna gör. En taklampa och en bra skrivbordslampa räcker gott.

– Sedan kan man komplettera med mysiga ljusslingor, för det älskar barn. Det gäller för övrigt för oss vuxna också, ljusslingor funkar överallt.

Slutligen tycker Emma Kruuse att man inte ska snåla med kvaliteten när det gäller LED-lampor. Man får det man betalar för, menar hon. Och när det gäller dimrings-system, som många använder idag, gäller det att hålla koll. Alla LED-lampor är inte kompatibla med alla system.

– Det är inte alltid det funkar att dimra ner till en riktigt låg nivå, dessutom händer det att de flimrar. LED-ljuskällor kan också upplevas som dassiga i färgen när man dimrar ner. Om man istället vill ha mer varmt glödljus ska man kolla efter warm dim eller dynamic dim-lampor istället, beroende på vad tillverkarna väljer att kalla dem. Gå till en elaffär, där kan de också ge råd om vilken typ av LED-lampa som funkar till vad.

Idag använder en del av oss någon form av styrsystem för belysningen hemma, där man dels tänder flera lampor samtidigt men också kan välja olika typer av scener och stämningar. Här finns många olika lösningar från olika leverantörer – med eller utan kabeldragningar. IKEA har till exempel lanserat Smart belysning, där man med hjälp av speciella glödlampor, en app och gateway till exempel kan vakna i ett sovrum som sakta ljusnar, även mörka vintermorgnar. Man kan också ställa in ljus som rör sig när man inte är hemma, för att lura inbrottstjuven, liksom förstås fjärrstyra ljuset på olika vis. Styrsystemen kan användas genom antingen bluetooth, eller kabeldragning.

– Kabeldragning kan man tänka på när man bygger nytt. Istället för den vanliga treledaren med fas, nolla och jord drar man en femledare, med två extra kablar för styrsystemet. Men man kan givetvis också komplettera med tvåledare till den befintliga treledaren, säger Jonas Lindahl, som är ljusdesigner på Ljusrum.

Olika styrsystem för hemmabelysningen är onekligen fiffigt, men Jonas Lindahl tycker att man ska ha med sig att teknik kan krångla. Låt därför en del viktiga ljusknappar sitta kvar – utifall att. LED-världen innebär också andra viktiga saker att hålla koll på:

– Belysning med inbyggd LED-armatur har en lång men begränsad livslängd på kanske 50 000 timmar. När den är förbrukad, behöver man byta hela armaturen. När man köper hus kan det vara värt att kolla sådant, och tänka efter när man själv installerar den typen av belysning.

 

TIPS – testa riktade ljuskällor!

Ljuskällor som har riktat ljus kan vara en väldigt fiffig lösning ibland, menar Emma Kruuse. De funkar ungefär som en spotlight.

– Jag har en gammal skomakarlampa över ett bord, med vitt opalt glas. Eftersom en klassisk glödlampa kan blända ut åt sidorna i en sådan skärm, har jag valt en riktad ljuskälla som kallas LED PAR. Då får jag ljuset på bordsytan där jag vill ha det, och ut åt sidorna blir det väldigt fin, lite svagare ljusnivå.

(Bilder nedan från IKEA)