Mycket mer än bara bostäder för privatpersoner

AB Edethus är ett expansivt fastighetsbolag med flera spännande projekt på gång. Vi äger och förvaltar lokaler för kommunal verksamhet, industrilokaler, mark för exploatering, samt bostäder. Förvaltningen omfattar administrativ och teknisk förvaltning, kapitalförvaltning, samt genomförande av projekt för om-, till- och nybyggnationer. Vi förvaltar även externt ägda fastigheter.

Vår uppgift är att trygga kommunens försörjning av kommersiella lokaler, bostäder och förvaltningsfastigheter. Förvaltningen bedrivs till största delen med egen personal. Vår vision är att vara ett omtyckt, respekterat och väl fungerande kommunalt fastighetsbolag där hyresgäster och personal trivs och mår bra.

AB Edethus historia började 1971. Då slogs nämligen Lilla Edets köping, Lödöse och Inlands Torpe landskommuner samt en del ur Flundre landskommun (Åsbräcka) ihop till det som är Lilla Edets kommun.

Samma år bildas Stiftelsen Edet Hus ur stiftelsen Edet Hus, Ströms Bostäder och stiftelsen Lödöse Bostäder. 1980 uppstår bolaget Leihab, vilket står för Lilla Edets Industri och Hantverks AB. Tio år senare slås Stiftelsen Edet Hus och Nya Göta Bruk ihop med Leihab, som i sin tur får namnet Leifab. Ett år senare, 1991, går kommunens fastigheter över i Leifabs ägande och förvaltning. Ytterligare ett år senare tar Leifab även över kommunens tekniska förvaltning, och 1993 säljs kommunens skogar till Leifab. 2009 får Leifab fastighetsförvaltningsuppdrag för externa fastighetsägare. 2016 går den tekniska förvaltningen tillbaka till kommunen, och 2017 sluts cirkeln: Lilla Edets Industri och Fastighets AB byter namn till AB EdetHus.

Förskolor

Bolaget äger lokaler och hyr ut till 10 stycken förskolor i Lilla Edets Kommun, med en total yta av ca 5 400 m2.

Skolor

Bolaget hyr ut till skolor i Ström, Lödöse, Göta och i Lilla Edet. Totalt en yta om ca 29 000 m2.

Bostäder

Bolaget hyr ut bostäder i Lilla Edet, Lödöse, Ström, Hjärtum och Nygård Det finns nästan 342 lägenheter, med en total yta av ca 23 000 m2, och nästan alla är uthyrda.

Industrifastigheter

Bolaget hyr ut 25 industrifastigheter i Lilla Edet och Göta, total yta av ca 43 000 m2. All nuvarande industriyta är uthyrd. Bolaget är också en resurs i kommunen för att attrahera företag att etablera sig i kommunen.

Affärslokaler

Bolaget hyr ut lokaler för affärsverksamhet i Lilla Edet, total yta av ca 2 000 m2. Det finns lediga lokaler för den som är intresserad.

Kultur- och fritidsbyggnader

Bolaget förvaltar och äger bland annat Lödöse Museum och Lödöseborg ishall.

Prässeberg Vind AB

Bolaget är delägare Prässeberg Vind AB. Tre vindkraftverk snurrar och tillsammans genererar de ca 18 000 megawat- timmar per år. Den produktionen räcker för att värma upp ca 2 000 villor. Dessutom äger och förvaltar bolaget ca 800 hektar skogsmark.

Äldreboende

Bolaget hyr ut till äldreboenden i Lilla Edet, Ström och Lödöse med en total yta av ca 14 000 m2.

LSS-boenden

Bolaget äger fyra fastigheter som hyrs ut till LSS-boende (Lagen om Särskilt Stöd). Ängshöken som inhyser 6 lägenheter i centrala Lilla Edet.