På gång

Bostadsprojektet Ängshöken rör sig framåt! Nu arbetar vi fram ett förfrågningsunderlag för upphandling, som vi räknar med att annonsera ut vid årsskiftet. I mars 2019 ska upphandlingen vara klar, och kontrakt skrivet med entreprenör.