Styrelsen

AB Edethus är ett helägt kommunalt fastighetsbolag där styrelsen i bolaget består av:

Andreas Nelin, (M), ordförande
Bert Åkesson (S), vice ordförande
Christopher Kelleby (C)
Jens Nielsen (KD)
Ulf Wetterlund (L)
Minna Salow (S)
Linda Holmer Nordlund (V)
Mats Pekkari (SD)
Jari Kalliomäki (SD)