Styrelsen

AB Edethus är ett helägt kommunalt fastighetsbolag där styrelsen i bolaget består av:

Bert Åkesson, (S), ordförande
Andreas Nelin, (M), vice ordförande
Anders Johansson (SD, saknas på bilden)
Minna Salow (S)
Linda Holmer Nordlund  (V)
Uno Ekberg  (S)
Eva Lejdbrandt  (FP)
Anna Larsson (MP)
Lars Ivarsbo  (C)