Installation av nytt värmesystem Pilgårdens Äldreboende, Lilla Edet

Entreprenadarbetena omfattar att på totalentreprenad utföra installation av Bergvärme som ersättning för befintlig pelletspanna. I totalentreprenaden ingår fullständig färdigprojektering av samtliga byggnads- och installationsarbeten samt utvändiga arbeten för energibrunnar till fullt färdig funktion. Utvändiga ytor skall återställas till sin ursprungliga standard.

Handlingar angående projektet finns att hämta på TendSign.