Upphandling Luftbehandlingssystem på Fuxernaskolan
Entreprenadarbetena omfattar att på totalentreprenad utföra byte av ventilation samt bygge av fläktrum på vindsplan, hus B Fuxernaskolan. Entreprenaden etappindelas och samordnas med pågående skolverksamhet. I totalentreprenaden ingår fullständig färdigprojektering av samtliga byggnads- och installationsarbeten avseende byggnaden.
Omfattning i detalj av handlingar angivna i TendSign där även all kommunikation sker om upphandlingen.
Anbud skall vara beställaren tillhanda senast 2020-01-17 i TendSign