Bostadskö

Startsida  /  Bostadskö

Gå med i vår bostadskö

Intresseanmälningar från bostadskön har företräde till annonserad lägenhet (se uthyrningspolicy). Vi tar in och sparar dina personuppgifter i samband med att du ställer dig i vår bostadskö. Det gör vi för att administrera din anmälan till kön. Uppgifterna ligger kvar så länge du är aktiv i vår kö. Förnyelse av intresseanmälan måste göras var sjätte månad, annars försvinner din köplats.

GLÖM INTE: Våra nyproducerade lägenheter är rökfria. Detsamma gäller alla nya kontrakt som skrivs efter den första juli 2019, enligt ett beslut taget i AB EdetHus styrelse. Rökfritt gäller, förutom själva lägenheten och byggnaden, även i byggnadens omedelbara närhet så som balkonger, uteplatser med mera.