Startsida  /  Fastigheter  /  LSS-boende

LSS-Ström. Ström

LSS-boende för sex brukare, som hyrs av Lilla Edets kommun.

Ängshöken Lilla Edet

LSS-boende som inhyser 6 lägenheter i centrala Lilla Edet.

Trädvägen, Nygård

LSS-boende för fem brukare, som hyrs av Solhaga By.

Prässebäck, Lilla Edet

LSS-boende för sex brukare, som hyrs av Lilla Edets kommun.

Hamngatan, Lilla Edet

LSS-boende för fem brukare, som hyrs av Solhaga By