Nu har semestrarna tagit slut och hösten kört igång! Bakom oss ligger en del löpande underhåll och andra åtgärder, som vi ständigt jobbar med. Bland annat har Ryrsjöns nya förskola haft problem med sitt avlopp, vilket efter en del undersökningar visade sig vara ett funktionsfel från byggaren. Det blev alltså ett garantiärende, som nu är åtgärdat, bland annat i form av nya avloppsrör med rätt lutning.

När vi ändå är i Ryrsjön, kan vi berätta att Ryrsjöskolan fått nya fönster. Nya fönster har även Fågelstigens förskola fått, liksom ytterdörrar.

Förskolan på Solgatan har fått två skärmtak som ger skugga och regnskydd, till exempel för de barn som sover ute i sina vagnar.

Det omfattande ventilationsbytet på Fuxernaskolan rullar på. På det hela taget går det bra, men störningar är tyvärr oundvikliga. Dock tycker vi att både lärare och elever varit tålmodiga och anpassat sig så gott det går. Eftersom vi blev tvungna att även använda K-huset som lektionssalar, har vi nu satt in ny ventilation där. Hela ventilationsarbetet beräknas vara klart våren 2021.

Om vi tittar framåt, så går vi nu igenom anbuden i upphandlingen för att byta värmekälla vid Pilgårdens äldreboende. Den gamla pelletspannan har gjort sitt, dels har den krånglat men det har också varit mycket svårt att få tag på vissa reservdelar. Vid varje stopp har man behövt använda olje-backup. Nu blir det bergvärme istället, och den anläggningen beräknas vara installerad och i bruk under hösten. Ett viktigt led i vårt miljöarbete!

Badhus-projektet rullar sakta vidare, vi har nu fått rivningslov och förbereder nu förfrågningsunderlag till upphandling för själva rivningen.

Strömskolans huvudbyggnad får en ny hiss, för att förbättra tillgängligheten. Detta blir klart under hösten.

Detta är litegrann av vad vi gjort och vad som är aktuellt just nu. På återhörande!

/Magnus Casperson, fastighetschef EdetHus AB.